ŠTA PREDSTAVLJA TPMS SISTEM?

TPMS sistem je postao obavezan, i ugrađuje se u tehničke preglede

Od prvog novembra stupa na snagu jedan od propisa EU, na osnovu kojeg će od sada moći da se puštaju u promet na teritoriju EU samo automobili koji imaju sistem koji proverava pritisak vazduha u gumama.

Sistem poznatiji pod nazivom TPMS umnogome podržava održavanje odgvarajućeg nivoa pritiska u pneumaticima.

Poznati su efekti korištenja pneumatika u slučaju preniskog pritiska, gume se brže troše i raste im potrošnja (zbog većeg otpora sile kotrljanja.) U slučaju previsokog pritiska isto tako se brše troše pneumatici (tada se na centralnom delu gazne površine pojavljuje neravnomerno trošenje, dok u prethodnoj situaciji na bokovima) odnosno, brže se troši i stajni trap, a da i ne govorimo o narušavanju stabilnosti auta.

Vrste TPMS sistema

Kada govorimo o TPMS-u u osnovi razlikujemo dva rešenja. Jedan koristi podatke ABS-a (odnosno, anti-blok sistema za kočnice), i samo onda može da meri podatke, ako je auto u pokretu. U ovom slučaju nema posebnog senzora za merenje u gumama (indirektni sistem) a sistem mora i da se baždari prilikom svakog menjanja letnjih i zimskih guma.

Postoji druga, modernija vrsta TPMS-a u odnosu na prethodnu, jer se u unutrašnosti pneumatika nalaze seznori sa baterijama (direktni sistem) koji konstantno mere i kontrolišu gume (svaku posebno, obraćajući pažnju na odstupanja.)

U slučaju iznenadnog pada pritiska (manjeg defekta) vozač može da dobije signal pre nego što bi isti osetio "na svjoj koži" ili bi pneumatik propao.

Sistem sadrži i jednnu lampicu koja je nalazi na komandnoj tabli, i koja zasvetli ako sistem primeti neku grešku.(ili da postoji problem sa samim TPMS sistemom.)

TPMS piktogrami

Važno je poznavati ikone sitema, preko kojih se dobija eventualan signal o smanjenju pritiska , odnosno o greški TPMS-a. Češći znak, odnosno, znak neodgovaranja je mnogima poznat. Vidi se na desnoj strani slike.


Međutim, postoji druga ikona koja se puno lakše meša sa prethodnom, koja signalizuje grešku samog TPMS sistema, a ne pritiska u gumama. Radi se o levom simbolu na maloj slici.