OZNAKA GUMA

EU pravila o oznakama pneumatika – objašnjenje

Pod ovaj propis spadaju pneumatici putničkih vozila, nalih komercijalnih vozila, kao i pneumatici velikih kamiona.

Vlažno prianjanje

Najvažniji zadatak pneumatika je da pod bilo kojim uslovima na putu pruži bezbednost tokom vožnje. Vlažno prianjanje ili držanje na putu je jedna od najvažnijih karakteriszika performasi pneumatika.

Međutim, dobro prianjanje i mali otpor sile kotrljanja su međusobno kontradiktorni ciljevi, gde za postizanje istih treba popustiti na zahtevima performansi. Zahvaljujući novim propisima stavljanja etiketa, kupci mogu da provere i da sami odaberu performanse koje im odgovaraju.

Etiketa označava 7 nivoa, od kojih "A" znači najviši nivo vlažnog prianjanja, dok "G" znači najniži.

Potrošnja goriva

Otpor sile kotrljanja je jedan od faktora koji utiču na potrošnju goriva.

Ovaj efekat se pojavio jer se pneumatik prilikom kotrljanja deformiše, što rezultuje u gubitku energije u obliku toplote. Što je veća deformacija, tim je veći otpor sile kotrljanja, i zbog toga je potrebna veća goličina goriva, da bi vozilo moglo da se kreće prema napred. Dakle, niži otpor sile kotrljanja donosi manju potrošnju goriva, uz niži nivo emisije štetnih materija (kao npr. CO2).

Nova etiketa prikazuje u rasponu "otpor kotrljanja" gde "A" predstavlja "najekonomičniju upotrebu goriva" , dok „G” kategorija predstavlja najgoru klasu ekonomičnosti. Crna strela pored traka (u ovom slučaju B) označava efikasnost proizvoda.

Spoljna buka

Buka prilikom kretanja je bitno pitanje zaštite okoline, koje zavisi od sledećeg:

  • Intenzitet prometa i tip vozila
  • Stil vožnje
  • Veza pneumatika i puta

Spoljni nivo buke ima 3 kategorije , meri se u decibelima (dB), u poređenju sa novim nivoima šuma (buke) točkova koji se uvode u Evropi u 2016-oj.

  • 1 crni zvučni talas = za 3dB-a niža od evropske granice u budućnosti.
  • 2 crni zvučni talas = već odgovara budućim evropskim ograničenjima.
  • 3 crni zvučni talas = odgovara aktualnim evropskim ograničenjima.

Cij propisa je da se kod vozila u javnom saobraćaju podigne nivo bezbednosti, kao i ekonomičnosti uz efikasnost zaštite okoline, pomoću bezbednih pneumatika koji štede gorivo. Istovremeno se stvara okvir za industriju, da se na harmonizovan način pruže informacije o pojedinim parametrima pneumatika.

Ove informacijeuvek stoje na raspolaganju za potrebe kupaca u tehničko-propagandnim materijalima , na primer, preko internet stranica proizvođača. Nekoliko pneumatika ne spada pod ovaj propis, kao što su onovljeni, odnosno "off road" pneumatici, i pneumatici za trke.

Zajednički rezultat za pneumatike koji štede gorivo je da godišnje može da se uštedi 4 miliona tona CO2 (u zavisnosti, koliko će brzo tržište da pređe na pmeumatike koji štede energiju) i da će tržište biti motivisano da bira modele koji imaju bolje prianjanje na vlažnoj površini.

Odgovornost proizvođača pneumatika (oproizvođači, uvoznici)

Kada prodajete pneumatike klijentu, onda prilikom predaje robe treba predati i sličnu etiketu kao ova ovde navedena. Ovo možete da ispunite i ako etiketu nalepite na pneumatike.

U svoj promocionoj i tehničkoj dokumentaciji, kod svih vrsta pneumatika, treba navesti vrednosti koje se nalaze na etiketi.Na internetskoj stranici proizvođača i distributera, takođe treba navesti podatke sa etiketa ponuđenih modela pneumatika.

Odgovornost trgovaca pneumaticima (preprodavci, maloprodaja)

U slučaju pneumatika za putnička vozila i mala teretna vozila, treba obezbediti da
-se na svakom pneumatiku dobro vidi nalepljena etiketa
ili,
- pre prodaje pneumatika, krajnjem korisniku treba na dobro vidljiv način pokazati podatne o pneumatiku,iz neposredne blizine pneumatika.

Podatke sa etikete treba obezbediti čak iako se ponuđeni pneumatik za prodaju ne može videti od strane kupca.

U slučaju svakog pneumatika, trgovac je obavezan (putničko vozilo, mali kamion ili autobus) da obezbedi da podaci sa nalepnice budu prikazani na svakom kupljenom pneumatiku, ili na računu, koji je ispostavljen kupcu.

1Izjava odbora za štampu broj IP/09/1820